తన ఉద్యోగుల కోసం ఉచిత కోవిడ్ టీకా డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్న MG మోటార్

కార్‌మేకర్ MG మోటార్ ఇండియా తన ఉద్యోగులందరికీ కోవిడ్ -19 టీకా డ్రైవ్‌ను ప్రారంభించింది. టీకా డ్రైవ్‌ను ప్రత్యక్ష కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులందరికీ విస్తరిస్తున్నారు. ఈ సంస్థ, తన గురుగ్రామ్ మరియు హలోల్ సదుపాయాలతో పాటు దాని ప్రాంతీయ కార్యాలయాలలో సంబంధిత అధికారులతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది. MG మోటార్ ఇండియా అందించే టీకాలు స్వచ్ఛందంగా ఉంటాయి మరియు టీకా చేయించుకోవాలని తన ఉద్యోగులందరినీ ప్రోత్సహిస్తోంది.