సాహిత్యం

జియోసావన్ లో తెలుగు సంగీతాన్ని ప్రసారం చేసే అగ్ర భారతీయ నగరాల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడ మరియు బెంగళూరు

·  భారతదేశంలో అత్యధికంగా ప్రసారం చేయబడిన 3 వ ప్రాంతీయ భాషగా ఉద్భవించిన తెలుగు ·  ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం, సిద్ శ్రీరామ్ మరియు కె.ఎస్. చిత్ర – ఎక్కువగా స్ట్రీమ్ చేయబడిన తెలుగు కళాకారులు

హైదరాబాద్ మరియు తెలుగు విద్యార్థులు ఆస్ట్రేలియాలో అధ్యయనం కొనసాగించడానికి ఈ రోజు నుండే వర్చువల్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు

కోవిడ్-19 మహమ్మారి పరిస్థితుల నడుమ ఆస్ట్రేలియాలో మీ అధ్యయనాలను ఎలా ప్రారంభించాలో అని ఆందోళన చెందుతున్నారా? ఫేస్-టు-ఫేస్ వర్చువల్ (F2FV) తో విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్తును ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి చార్లెస్ స్టుర్ట్ యూనివర్సిటీ అధ్యయన