వాజ్‌పేయికి సుదర్శన్ పట్నాయక్ సైకత శిల్పంతో నివాళులు